Informujemy przedsiębiorców, którzy z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego mają problemy z zapłaceniem bieżącej składki lub należności zawartej z ZUS o możliwości skorzystania z uproszczonych form pomocy

18.03.2020 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3, spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zdobyciem wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz aktywizację zawodową (czyli udział w stażach, kursach, szkoleniach).

 Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizował w dniu 7 lutego br. w obiektach Zamku w Baranowie Sandomierskim spotkanie przedstawicieli samorządów z terenów 35 powiatów obszaru TSSE Euro – Park WISŁOSAN

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, które odbędzie się 11 lutego 2020 r.

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS wraz z Wydziałem Politologii i Administracji we współpracy z Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu organizują warsztaty w województwie lubelskim.

Dane kontaktowe

Informacje ogólne

Podstawowe dane oferty

Infrastruktura

Warunki nabycia

Dane kontaktowe

Informacje ogólne

Podstawowe dane hali produkcyjnej

Połączenia transportowe

Infrastruktura

Warunki nabycia

Dane kontaktowe

Informacje ogólne

Powierzchnia nieruchomości

Informacje dotyczące nieruchomości

Charakterystyka działki

Połączenia transportowe

Istniejąca infrastruktura

08.01.2020 w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3, spotkanie informacyjne dla osób, które chcą pozyskać środki na założenie swojej działalności gospodarczej.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się wypełniając formularz rekrutacyjny:

https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/76