Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje zadania wynikające z zapisów Tarczy Antykryzysowej.
W ramach pomocy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej można ubiegać się o takie wsparcie jak:
- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Dane kontaktowe do pracowników PUP w Zamościu, którzy udzielają informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19: tel. 692 403 759 lub 84 638 33 64.

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przeds…/tarcza