Projekt pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) oraz Europe Direct Lublin jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską na temat integracji europejskiej.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w finale VI edycji warsztatów europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia roli UE jako światowego lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Miejsce wydarzenia:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS/
CDE UMCS,
aula A. 1.16, ul. Głęboka 45, Lublin.

Termin: 7 listopada 2022 r., godz. 12.00-14.00;

Scenariusz przebiegu finału: (ok. 100-120 minut), max 120 osób (uczniów; studentó

PROGRAM

 1. Przywitanie uczestników – dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak– koordynator projektu (kierownik CDE UMCS; członek Team Europe; pracownik INoPiA)
 • Krótkie podsumowanie dotychczas zrealizowanych warsztatów w głównych miastach województwa lubelskiego (Chełmie, Zamościu, Puławach, Lublinie oraz Świdniku)
 • Ogólny zarys wszystkich wytycznych Urszuli von der Leyen przedstawiony w dokumencie pt. „Mój program dla Europy” na 2019-2024
 • Przedstawienie scenariusza przebiegu finału warsztatów europejskich

 Czas trwania: 10 minut

 1. Wykład Profesora Marka Pietrasia(Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, uczestnika merytorycznego projektu) pt.  Europejski Zielony Ład jako przejaw realizacji koncepcji sustainable development.
 • Możliwość zadawania pytań w zakresie tematu wystąpienia

Czas trwania: 15 minut

 1. WykładAmbasadora Marka Prawdy(Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021; byłego Ambasadora Polski w Niemczech i Szwecji) pt. Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy.
 • Możliwość zadawania pytań w zakresie tematu wystąpienia

Czas trwania: 15 minut

 1. Spotkanie z doktorantkąw INoPiA Panią Liliią Hrytsai, członkinią Młodzieżowej Rady Klimatycznej i Jej wykład pt. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jako organ doradczy przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP - proces rekrutacyjny, działalność Rady oraz sukcesy I kadencji (2020-2022).
 2. Zakończenie
 • Podziękowania dla Dyrekcji i Nauczycieli
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach.

 Czas trwania: 10 minut

Zasady zgłoszenia: w przypadku szkół do udziału w warsztatach grupę (klasę) zgłasza nauczyciel na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 25.10.2022 r. do 3.11.2022 r. na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/warsztaty-europejskie-2022,23615.htm

W dniach 1-2 czerwca br. w Rydze odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu EURE- Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województwa lubelskiego, w tym Tomasz Kossowski dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z następującymi dokumentami strategicznymi:
„Współpraca regionalna na rzecz zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miast na Łotwie”,
„Polityka spójności na Łotwie 2021-2027”,
„Polityka rozwoju regionalnego na Łotwie”

„Zagospodarowanie przestrzenne obszaru metropolitalnego Rygi - podejście planistyczne i przegląd realizacji projektów unijnych” oraz „Program Rozwoju Rygi na lata 2022-2027”.
Kolejnym etapem spotkania było poznanie projektów realizowanych w Rydze. Projekty zrealizowane w nadmorskim Parku "Piejūra" miały na celu trwałe zachowanie charakterystycznych i unikalnych walorów przyrodniczych łotewskiego wybrzeża, bez ograniczenia mieszkańcom różnych form rekreacji.
Projekt rewitalizacji dawnego wysypiska odpadów miał na celu poprawę jakości środowiska życia mieszkańców poprzez rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Rydze i likwidację zdegradowanego obszaru. W przyszłości zrewitalizowany obszar ma służyć mieszkańców jako teren rekreacyjny.
Kolejnym zaprezentowanym projektem były ogrody Sporta Pils. W celu zachęcenia mieszkańców Rygi do aktywnego udziału w rozwoju miasta oraz tworzenia miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie po wyburzonej hali hokejowej stworzono ogród dostępny dla wszystkich.
Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli zwiedzić odrestaurowany niedawno budynek hali targowej z XIX w.
Więcej informacji o działaniach w projekcie znajdą Państwo na stronie EURE. (link: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/ )

 

Szanowni Państwo,

W związku dużą liczbą pytań mieszkańców miasta związanych z realizacją rządowego projektu STEŚ Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego zadania budowy na terenie Zamościa odcinka linii kolejowej nr 56 - poniżej załączamy link do mapy interaktywnej przebiegu tras kolejowych oraz pełny opis programu.

Mapa przebiegu tras:

https://experience.arcgis.com/experience/e85006591c0d419c812574e4208e5983/

Opis programu:

https://cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-54-trawniki-krasnystaw-i-nr-56-wolka-orlowska-zamosc-tomaszow-lubelski-belzec

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie poszukuje w województwie lubelskim działki inwestycyjnej dla projektu z branży spożywczej, który obsługuje PAIH. 

Specyfikacje techniczna dla poszukiwanej działki inwestycyjnej:

Priorytet lokalizacji - obszar w strefie przygranicznej na odległości do 70-100 km od granicy z Ukrainą, ale nie ograniczamy się tym obszarem wyłącznie, to zależy od warunków,

Powierzchnia działki - 2 ha, z możliwością powiększenia do 3-4 ha. (zaletą będzie dodatkowa działka w pobliżu o powierzchni 2 ha pod budowę 2-3 szklarni).

Dostępność prądu o mocy 300 kWh lub możliwość podłączenia, z możliwością zwiększenia do 400-500 kWh.

dodatkowo:

Dostępność hal produkcyjnych o wysokości stropu 6-8 metrów, o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, z możliwością powiększenia do 2 500 - 3 000 metrów kwadratowych.

Hale nie są koniecznością. Jeżeli są to będzie to zaletą, lecz nie warunkiem koniecznym.

Hala produkcyjna/magazynowa:

500-700 m2 pod produkcję (mile widziana suwnica, lecz nie jest konieczna)

1000 m2 magazynowych + 500-700 m2 pod przechowywanie makuchy.

Bezpośredni dostęp na teren działki torów kolejowych, z dostępnością torów „wąskich” i „szerokich”. Ewentualnie mile widziana jest bliskość stacji kolejowych, terminali przeładunkowych.

Zaopatrzenie w wodę, zapotrzebowanie wynosi 3-5 metrów sześciennych na dobę.

Dostęp do kanalizacji lub występowanie oczyszczalni ścieków są mile widziane, ale nie są konieczne.

Pomieszczenia biurowe wraz zapleczem socjalnym. Najlepiej, gdyby było to łącznie z magazynem/budynkiem produkcyjnym.

 Oferty terenu inwestycyjnego spełniające kryteria inwestora proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19 maja 2022 r. (czwartek) do godz. 10:00.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie poszukuje w województwie lubelskim hali magazynowej dla ukraińskiego inwestora z branży spożywczej, którego obsługuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. 

Inwestora interesuje wynajem hali, na okres około 5 lat. Kolejnym etapem inwestycji byłaby relokacja swojej produkcji do Polski. 

 Parametry poszukiwanej hali:

 • hala o wielkości nieco ponad 0,2ha (2200 m2), 
 • z jedynym wymogiem wysokości 6m,
 • dostępem do wody i prądu (0,5MW),
 • oraz mała przestrzeń biurowa. 

Oferty hal magazynowych spełniających kryteria inwestora proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

do 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

W dniach 4-5 maja 2022 r. w stolicy Cypru - Nikozji odbyło się seminarium zorganizowane w ramach projektu EURE (Program Interreg Europa). Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele z różnych krajów europejskich. Jednym z członków zespołu z województwa lubelskiego był Tomasz Kossowski dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość.

Seminarium poświęcone było zagadnieniom polityki miejskiej, w tym zagospodarowania odpadów w miastach. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją Strategii Zarządzania Odpadami na Cyprze oraz Zintegrowanej Strategii Zagospodarowania Przestrzennego samorządów Latsia i Yeri. W dalszej części seminarium zaprezentowano dobre praktyki wdrażane na Cyprze, tj.:

 • Biblioteka Miejska Strovolos
 • Projekt "Nowe teorie w praktyce" polegający na rozwiązywaniu problemów mieszkańców poprzez współpracę ze studentami.
 • Projekt Violet 2.0 w ramach którego opracowano raporty energetyczne dla zabytkowych budynków.

Uczestnicy wzięli również udział w wizytach studyjnych:

 • w mieście Aglantzia, gdzie zaprezentowano działanie systemu segregacji odpadów "płać jeśli wyrzucasz",
 • w Narodowym Parku Leśnym Athalassa,
 • w Uniwersytecie Cypryjskim,
 • w Cypryjskiej Agencji Energii zajmującej się promocją energii odnawialnej, zrównoważonego transportu, poprawą energetyki oraz łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatycznych.

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu można znaleźć pod linkiem:

 https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu STEŚ Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego zadania budowy na terenie Zamościa odcinka linii kolejowej nr 56 - Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjno – informacyjne dnia 19 maja 2022 r. o godzinie 16:00 w sali Consulatus Ratusza Miejskiego w Zamościu (adres: Rynek Wielki 13, 22 400 Zamość).

Dodatkowo informujemy, że na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego pod linkiem:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki –Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska –Zamość –Tomaszów Lubelski –Bełżec - Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl)

zostały zamieszczone informacje dotyczące planowanych konsultacji i ankieta dla mieszkańców wraz z interaktywną mapą umożliwiającą weryfikację przebiegu linii kolejowej w obszarze zainteresowania.

Centrum Obsługi Inwestora działające w strukturach Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie poszukuje dla inwestora gotowej hali przemysłowej do wynajęcia o orientacyjnych wymiarach:


ok. 500 m2 powierzchni produkcyjnej
+ 100 m2 magazynu
+ 200 m2 pomieszczeń technicznych
+ 100 m2 biura.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 30kW,
pozostałe media (woda, gaz) w ilościach typowych tylko na potrzeby pracowników i ogrzewania.

Uprzejmie proszę o przesłanie ofert hali przemysłowej zawierającej dobrej jakości zdjęcia i aktualną cenę, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: tel. (081) 537 1615 do 30 marca 2022 r. (środa).
Oferty przesłane po czasie nie będą rozpatrywane przez inwestora.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z branży kosmetycznej prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim do wzięcia udziału w  misji gospodarczej do Francji w dniach 3-7 kwietnia 2022 r. 

szczegóły: http://www.invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/nabor-przedsiebiorstw-na-misje-gospodarcza-do-francji-branza-kosmetyczna