Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa

Szanowni Państwo,

Sukcesy   w      realizacji       wielkich     projektów       inwestycyjnych  współfinansowanych   z   funduszy   zewnętrznych   stawia  Zamość
w gronie    liderów    wśród   miast    pozycjonujących    swój   rozwój 
w nowoczesnych sektorach gospodarki oraz w turystyce. To miasto gotowe na nowych mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą, konsekwentnie stwarzające efektywne warunki dla działań inwestycyjnych firm lokalnych i kapitału zewnętrznego.

Przedsiębiorcom poszukującym dogodnej lokalizacji dla działań biznesowych Zamość oferuje ostatnią działkę o powierzchni 10 ha. w ramach Podstrefy Zamość Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 

Dynamiczny rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki miasta,    stawiającej    na    promocję   gospodarczą   i   stwarzającej
dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że region należy do jednego z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawcze w sektorze rolno-spożywczym.

Dzięki warunkom stworzonym w podstrefie Zamość, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wykwalifikowanych specjalistów, konkurencyjne koszty siły roboczej, przyjazne otoczenie biznesu oraz liczne zachęty inwestycyjne.

Podstrefa Zamość to szansa na dynamiczny rozwój dla ambitnych, otwartych na innowacje przedsiębiorstw.

Zapraszam do Zamościa, miasta idealnego do inwestowania!

Andrzej Wnuk
Prezydent Miasta Zamość

Dane statystyczne, np. ludność, powierzchnia

Zamość w liczbach

źródło: GUS 2019

Charakterystyka Zamościa

POTENCJAŁ ZAMOŚCIA – POTENCJAŁ LUBELSZCZYZNY

Ponad 400 lat temu kanclerz Jan Zamoyski zbudował Zamość – MIASTO IDEALNE. Idealne nie tylko ze względu na formę architektoniczną. Zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando, zlokalizowane zostało w centrum ówczesnej Rzeczpospolitej, na przecięciu szlaków handlowych, otwarte na kupców i mieszczan z całej Europy.

Dziś Zamość jest turystyczną atrakcją, lokalnym centrum handlowym, miastem przyjaznym dla mieszkańców, bezpiecznym, z rozwiniętą ofertą kulturalną oraz otwartym na różne formy przedsiębiorczości.

4 powody aby wybrać Zamość

Wskaźniki ekonomiczne i dostępność transportowa

Poziom wynagrodzenia 2019

Wykres stopa bezrobocia

Wskaźniki ekonomiczne i dostępność transportowa

Przez Zamość biegną ważne szlaki komunikacyjne:

 • droga ekspresowa S-17, która umożliwia szybki i dogodny dojazd do Warszawy
 • droga krajowa DK-74, łącząca się z autostradą A4
 • Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) łącząca Górny Śląsk z ukraińskim i rosyjskim systemem kolejowym.
 • W odległości 60 km od Zamościa znajdują się polsko- ukraińskie przejścia graniczne: Hrebenne i 70 km Zosin
 • 89 km dzieli Zamość od Portu Lotniczego Lublin w Świdniku k. Lublina. Dzięki połączeniom np. do Monachium  region zyskał bezpośrednie połączenie do ponad 100 miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Przez Zamość przebiegają dwie drogi krajowe:

 • 17 E372 na trasie: Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lub. – Hrebenne (przejście graniczne) i dalej do Lwowa, stanowiąca część korytarza Via Intermare z Gdańska (przez Warszawę - Lwów do Odessy (Morze Czarne),
 • 74 na trasie: Sulejów k. Piotrkowa Tryb. – Kielce – Kraśnik – Zamość – Hrubieszów – Zosin (przejście graniczne); część dawnego Traktu Królewskiego z Pragi i Krakowa do Kijowa.

Ponad opisany układ drogowy z Zamościa wychodzą 3 drogi wojewódzkie:

 • 837 Zamość – Żółkiewka – Piaski,
 • 843 Zamość – Skierbieszów – Chełm,
 • 849 Zamość – Józefów – Wola Obszańska.

Przez Zamość przebiegają dwie linie kolejowe:

 • Linia nr 69 Rejowiec – Zawada – Zwierzyniec – Bełżec – Hrebenne (granica państwa z Ukrainą) – linia jednotorowa, niezelektryfikowana, używana w niewielkim stopniu w ruchu towarowym i pasażerskim.
 • Linia nr 72 Zawada – Zamość – Hrubieszów Miasto – linia jednotorowa, niezelektryfikowana, na odcinku Zamość – Hrubieszów Miasto używana w niewielkim stopniu tylko w ruchu towarowym.
 • Linia Hutnicza Szerokotorowa – LHS (linia nr 65) – Hrubieszów Towarowy – Sławków Południowy; posiada znaczenie krajowe, omija miasto od północy obwodnicą, prowadzi ruch towarowy.

Transport lotniczy
Zamość oddalony jest o 78 km od lotniska Lublin-Świdnik w Świdniku. Bezpośrednie połączenie z lotniskiem zapewnia DK nr 17. Drugim portem lotniczym w tej części kraju jest lotnisko w m. Jasionka k. Rzeszowa które oddalone jest od Zamościa o około 145 km.
Ponadto w miejscowości Mokre (przy granicach miasta) znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Lotnisko to obecnie ma 50 ha powierzchni i pełni głównie funkcję rekreacyjnosportową. Aeroklub oferuje loty turystyczne nad Zamościem i Roztoczem. Organizuje również szkolenia samolotowe, szybowcowe i spadochronowe.

Opis sektorów „wysokiej szansy” dla inwestorów, czyli tych, które mają najlepsze warunku do rozwoju w danej gminie

Zamość to obecnie regionalny ośrodek usługowy w popołudniowej części województwa lubelskiego. Znaczny udział w gospodarce miasta przypada na usługi w branżach okołoturystycznych oraz w rozwijającym się ciągle handlu.
Zamość oddziałuje – jako centrum handlowe – na okoliczne miasta i gminy.
W promieniu 40 km od Zamościa mieszka (łącznie z Zamościem) ponad 450 tys. ludzi.
Wcześniej miasto było ośrodkiem przemysłowym, głównie w gałęziach: spożywczej i meblarskiej.
Powstanie Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec to powrót do pełnego rozwoju miasta.
Oferta gospodarcza Zamościa oraz potencjał ekonomiczny miasta uwarunkowane są między innymi potencjałem gospodarczym całego regionu Lubelszczyzny. Województwo lubelskie to przede wszystkim jeden z najważniejszych regionów rolniczych Polski.
Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego.
Ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł wydobywczy – lubelskie to największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju. Ziemia lubelska  bogata jest  także w zasoby surowców budowlanych takich jak: wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski, co znajduje odbicie w dużej liczbie cementowni i zakładów materiałów budowlanych, produkujących cegłę tradycyjną i klinkierową, wyroby silikatowe, beton komórkowy  i prefabrykaty betonowe. Znaczne są też pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego.
Gospodarka regionu to również przemysł chemiczny, drzewny, meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy.

Wykaz instytucji okołobiznesowych (firm konsultingowych, kancelarii prawnych, firm rekrutacyjnych itp.

W Zamościu funkcjonuje instytucje otoczenia biznesu, tj.:

1. Banki - w mieści funkcjonują oddziały większości banków działających w kraju,
2. Firmy ubezpieczeniowe, czy też pośrednictwa i doradztwa finansowego,
3. Kancelarie prawne,
4. Firmy szkoleniowe i doradcze:

Firmy te najczęściej oferują:

 • usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),
 • szeroki zakres usług szkoleniowych,
 • podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne.

Pracownicy Biura Obsługi Inwestora oferują pomoc w realizacji procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Kierują przedsiębiorcę do odpowiedniej instytucji świadczącej wsparcie w postaci: doradztwa, konsultingu, szkoleń, pozyskiwania kadr.

Najważniejsi inwestorzy krajowi i zagraniczni

Najwięksi pracodawcy

Kompleksowe informacje na temat przedsiębiorstw zarejestrowanych w Zamościu można uzyskać pod adresem: http://www.firmy.zamosc.pl

Podstawą funkcjonowania nowoczesnej gospodarki jest jej innowacyjność kształtowana z jednej strony przez przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności nowoczesne technologie, z drugiej strony przez szkoły kształcące absolwentów na kierunkach odpowiadających wymaganiom rynku pracy oraz wyższe uczelnie z ich ośrodkami badawczymi i transferem wiedzy.

Branże posiadają w regionie silne zaplecze dzięki licznym firmom działającym w tych obszarach.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY:

 • Lubella S.A.
 • OSM Krasnystaw
 • Perła Browary Lubelskie S.A.
 • Stock Polska sp.z.o.o.
 • Herbapol Lublin S.A.
 • Spółdzielnia Mleczarska Ryki

PRZEMYSŁ MEBLARSKI:

 • Black Red White S.A.
 • BIM sp.z.o.o.
 • Jobon sp.z.o.o.
 • Europarquet
 • Meble Polskie
 • Masket Meble

BPO:

 • Medicover
 • Centrum Operacji Księgowych TP S.A.
 • Syntea Centrum Rozwoju

Energetyka, w tym energetyka odnawialna:

 • Lubelski Węgiel Boganka S.A
 • Biogazownia w Uhminie
 • Elektrociepłownia GIGA, Świdnik
 • Elektrociepłownia Lublin-Wrotków

Edukacja

POTENCJAŁ EDUKACYJNY

W Zamościu ośrodkami innowacyjności są między innymi wyższe uczelnie realizujące międzynarodowe projekty edukacyjne oraz prowadzące badania naukowe, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się szczególnie istotne dla rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Nowoczesne laboratoria, atrakcyjna oferta edukacyjna oraz doskonale przygotowana kadra są wyróżnikami funkcjonujących w Zamościu uczelni, które realizując swoją misję nawiązują do dziejów sławnej Akademii Zamojskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zamojskich szkół:

Obok absolwentów szkół wyższych atrakcyjną kadrę pracowniczą dla przedsiębiorców tworzą szkoły zawodowe i szkoły branżowe m.in.:

Infrastruktura

W kontekście przyciągania inwestycji do regionu, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, niezwykle ważną rolę odgrywa infrastruktura techniczna (wyposażanie regionu w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną) oraz komunikacyjna. Są to podstawowe elementy brane pod uwagę przez inwestora przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji.

 • W Zamościu powierzchnia objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 100%
 • Miasto na bieżąco prowadzi działania związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą dysponując powierzchnią 37 hektarów – Strefy Aktywności Gospodarczej Miasta Zamość. Dostępne tereny inwestycyjne znajdują się tutaj.
 • Elektroenergetyka: Miasto charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w sieć średnich i niskich napięć o wymaganym standardzie.
 • Sieć gazowa: Województwo lubelskie zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu gazociągów wysokiego ciśnienia oraz układem mniejszych lokalnych odgałęzień do stacji redukcyjno – pomiarowych. Procentowy udział mieszkańców korzystających z sieci gazowej w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 87,6%. Długość sieci gazowej na terenie miasta to 144,5 km.
 • Sieć ciepłownicza: Na terenie Miasta Zamość największe instalacje energetycznego spalania paliw należą do firmy VeoliaWschód Sp. z o.o. w Zamościu. Moc nominalna instalacji energetycznego spalania węgla wynosi 47,85 MWt. Cztery kotły WR-5 zostały wyłączone z eksploatacji. W roku 2010 pracowały 3 kotły WR-10 o mocy nominalnej wprowadzonej paliwie - 15,95 MW każdy). Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi 42,288 km, w tym sieci ciepłownicze eksploatowane przez przedsiębiorstwo – 34,963 km, oraz sieci ciepłownicze nie będące na majątku przedsiębiorstwa – 7,325 km
 • Długość sieci kanalizacyjnych na terenie Zamościa wynosi łącznie 146 km. Dostęp do kanalizacji ma około 90 proc. mieszkańców miasta.
 • Dominują nowe sieci światłowodowe, linie telefoniczne kablowe ziemne oraz napowietrzne. Dynamicznie rozwijana jest także technologia sieci bezprzewodowych.
 • Najbliższe lotnisko znajduje się w promieniu 89 kilometrów (Port lotniczy Lublin w Świdniku, kolejny międzynarodowy port lotniczy znajduje się w promieniu 136 kilometrów (Lotnisko Rzeszów-Jasionka).
 • Zamość dysponuje kompleksową ofertą edukacyjną: 3 żłobki, 22 przedszkola, 25 szkół podstawowych i gimnazjum,  33 szkoły średnie i zawodowe, oraz 3 uczelnie wyższe
 • Dodatkowym atutem Miasta Zamość jest sąsiedztwo Roztocza - pięknej, dzikiej krainy o nieskażonej przyrodzie, niecodziennej architekturze nacechowanej elementami kultury wschodniej.

Ważne instytucje do współpracy dla inwestora

Miasto Zamość aktywnie współpracuje z instytucjami, które integrują środowisko biznesowe oraz kreują działania na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki:

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość:

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk lokalnych, których działania kształtują realia gospodarcze miasta. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość sprawuje funkcje doradcze i opiniujące związane z rozwojem gospodarczym miasta, członkowie Rady wspierają działania Prezydenta Miasta poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i znajomość problemów gospodarczych Zamościa. Zasady pracy Rady oraz tryb powoływania jej członków określone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska biznesowego i działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu. Te cele są realizowane między innymi poprzez organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, wykładów i szkoleń służących wymianie doświadczeń, nauce i współpracy z samorządami miasta Zamościa, regionu i urzędów centralnych.

www.uniaszefow.pl

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny

Misją LPNT jest wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego przez stworzenie platformy dla współpracy lubelskich uczelni, przedstawicieli biznesu i środowiska start-up.

Miasto Zamość współpracuje z LPNT przy realizacji projektu pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” – jednego z flagowych przedsięwzięć koordynowanych przez Polską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. W ramach projektu Miasto Zamość zobowiązuje się do współudziału w organizacji warsztatów, spotkań eksperckich i networkingowych promujących kulturę start-upową.

www.lpnt.pl

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2012 r. jako dopełnienie i rozwinięcie istniejącego już w Puławach zaplecza naukowo-badawczego skupionego w Zakładach Azotowych. Instytucja opiera swoją działalność głównie na transferze technologii między wieloma działającymi instytutami badawczymi, a sektorem przedsiębiorstw z dziedziny m.in. chemii organicznej, gleboznawstwa oraz biotechnologii.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym Podstrefa Zamość została włączona pod zarząd SSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Do zadań zarządzającego należy:

  • promocja strefy oraz firm działających na jej terenie,
  • pozyskiwanie i obsługę nowych inwestorów,
  • wydawanie zezwoleń inwestorom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE,
  • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
  • pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności, jak również wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.

https://tsse.arp.pl

SSE EUROPARK WISŁOSAN

Informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce można uzyskać pod adresem: http://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach