Weszło w życie nowe zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 06.04.2020r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&p1=szczegoly&p2=1500305