Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze branża turystyczna w czasie pandemii  w ramach projektu Google Internetowe Rewolucje.

24.06.2020 r. w godzinach 13.00 – 14.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Wsparcie innowacyjnych pomysłów – Inicjatywa Step i System Start-upów ”.

Miasto Zamość zostało członkiem Lokalnej Grupy Interesariuszy w projekcie EURE -Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. przez Województwo Lubelskie. Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej.

Rusza budowa mieszkań przy ulicy Parkowej

W miniony wtorek Miasto Zamość wraz z TBS Zamość stały się częścią Spółki Celowej powołanej do realizacji zadania, poprzez wniesienie aportem nieruchomości wytypowanych przez Miasto.

W związku z panującą epidemią COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowała działania osłonowe polegające na dostarczeniu kapitału obrotowego i inwestycyjnego, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców oferowanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., spółkę zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , ustawodawca wprowadził pakiet instrumentów wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej zwanych tarczą  antykryzysową.

Pakiet rozwiązań antykryzysowych w skrócie - to bezpłatne szkolenie online prowadzone przez ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK.
W trakcie webinaru dowiesz się o najważniejszych założeniach Tarczy Antykryzysowej oraz z jakich inicjatyw wsparcia może skorzystać Twoja firma!

Więcej o szkoleniach:
https://pfrportal.pl/tarcza/

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…