Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizował w dniu 7 lutego br. w obiektach Zamku w Baranowie Sandomierskim spotkanie przedstawicieli samorządów z terenów 35 powiatów obszaru TSSE Euro – Park WISŁOSAN

Obszar TSSE zlokalizowany aktualnie w trzech województwach – podkarpackim, mazowieckim i lubelskim obejmuje łącznie 272 gminy, na terenie których przedsiębiorcy mogą uzyskać od TSSE decyzje o wsparciu ich działalności w ramach pomocy publicznej. Dlatego właśnie głównymi tematami spotkania, prezentacji i wystąpień przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Urzędów Marszałkowskich oraz lokalnych samorządów była problematyka zbudowania skutecznej drogi przekazu informacji kierowanych do przedsiębiorców o zwolnieniach podatkowych, ulgach i przywilejach możliwych do uzyskania w ramach programów tarnobrzeskiej strefy oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztatach szkoleniowych na temat zachęt inwestycyjnych stosowanych w Polskiej Strefie Inwestycji.

Prezentacje ze spotkania:

Zdjęcia ze spotkania:

IMG7791IMG7782IMG7781IMG7778IMG7774