W załączeniu:

Zarządzenie Nr 301/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6.12.2017 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&id_dokumentu=1221138&akcja=szczegoly&p2=1221138&fbclid=IwAR1kpyax4GRWDPNPVE4G8kZw2cqioE6sFkSRLuounTvSomlfFZCO16ib3aY