Miasto jest w trakcie opracowywania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Zamość do 2035 r. Aby określić kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, w sposób nie tylko zgodny z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też w formie atrakcyjnej i przystępnej dla całej społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu. ANKIETA

Informujmy o zbliżającym się naborze wniosków w ramach działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 na 2019r. głoszenie o konkursie pojawi się w październiku,  z planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków w listopadzie.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta zainteresowanych inwestycją w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus o wypełnienie ankiety

27 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych zainteresowanych udziałem w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach programu Inteligentny Rozwój.

30 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zarządzającego terenami inwestycyjnymi Zamościa i sąsiednich gmin. 

Miasto Zamość z nagrodą Lubelskiego Klubu Biznesu!! W dniu wczorajszym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się gala finałowa Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.9 Udział w targach i misjach RPO WL 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która realizując założenia rządowego projektu Polska Strefa Inwestycji, oferuje przedsiębiorcom bogaty system ulg podatkowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii udostępniło osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom serwis www.biznes.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.