Uchwałą nr CCLXXVII/4868/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do konsultacji społecznych, prowadzonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie od 28 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. 

W dniu 3 września 2021 r.  w godzinach od 900 – 1415 w Sali Consulatus Ratusza miejskiego w Zamościu odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

19 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa, której tematem przewodnim było wznowienie prac budowlanych i konserwatorskich w historycznym obiekcie Akademii Zamojskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Tomasz Kossowski, Inżynier Wiodący reprezentujący Menadżera Projektu - ZDI Sp. z o.o. Daniel Niderla,  Kierownik Budowy LUBREN Sp. z o.o. Adrian Wawrykiewicz.

W dniu dzisiejszym (24 czerwca) Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Prezes Zarządu LUBREN sp. z o.o. Wojciech Wereski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

W dniu dzisiejszym w siedzibie zamojskiego Ratusza miało miejsce podpisanie umowy z z firmą Strabag Polska sp. z o.o. - wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.  Druga podpisana umowa dotyczyła pełnienia funkcji Menadżera Projektu przy realizacji ww. inwestycji i została zawarta z Panią Magdą Kobojek-Łokaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj”.

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisali porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

18.03. czwartek godz. 10:00 online: https://tiny.pl/rnfq2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A zaprasza przedsiębiorców na webinar dotyczący instrumentów wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

25.02.2021r. czwartek, godzina 11:00

Link do rejestracji: Jak skorzystać ze wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu? Instrumenty finansowe dla MŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej - interankiety

Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z firmą Google przygotował bezpłatny program Firmy Jutra dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, które poszukują wsparcia w rozpoczęciu lub rozwoju sprzedaży w Internecie.