Oferta inwestycyjna Miasta Zamość to ponad 40 ha gruntów zlokalizowanych w Zamojskiej Strefie Aktywności Gospodarczej oraz Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej.
Tereny inwestycyjne są uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną, posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający  realizację na nich inwestycji w zakresie produkcji i usług.
Ponadto kompleksowe wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr stwarza dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności.

Mapa terenów inwestycyjnych w Zamościu


Więcej informacji na temat atrakcyjności inwestycyjnej oraz gospodarczej naszego kraju można uzyskać pod adresem: http://www.paih.gov.pl/regiony/wojewodztwa oraz http://www.paih.gov.pl/sektory