Informujemy przedsiębiorców, którzy z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego mają problemy z zapłaceniem bieżącej składki lub należności zawartej z ZUS o możliwości skorzystania z uproszczonych form pomocy


- odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek
- zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Więcej informacji oraz formularze wniosków znajdują się na stronie:
https://www.zus.pl/…/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwi…/3223283

pdf
Odsłon : 71