REACT-EU – 20,5 mln Euro dla lubelskich firm! Rusza Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Perspektywa UE na lata 2014–2021 kończy się, ale nie dla lubelskich przedsiębiorców! W ramach instrumentu REACT-EU Komisja Europejska uruchomiła dodatkowe środki przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Dzięki nim, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nowy nabór na wsparcie z Funduszy Europejskich.


Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Celem Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki jest wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. O dotacje będą mogły starać się mikro, małe i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego. Organizator konkursu podzielił nabór wniosków na 3 rundy:

  • Runda I- Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW
  • Runda II- Głęboka termomodernizacja
  • Runda III - Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Wysokość dotacji i termin składania wniosków

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać nawet do 3 mln złotych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od typu projektu oraz statusu firmy.


RUNDA/ TYP PROJEKTÓW

RUNDA I

Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW

RUNDA II

Głęboka termomodernizacja

RUNDA III

Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Alokacja

5 314 330 EUR

(24 424 660,68 PLN)

7 153 906 EUR

(32 879 351,98 PLN)

7 971 494 EUR

(36 636 986,42 PLN)

Termin naboru

28.02.– 21.03.2022 r.

do godz.15:00

22.03.– 20.04.2022 r.

do godz.15:00

21.04. – 06.05.2022 r.

do godz.15:00

 

Typ Beneficjenta

- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania

Określony w Regulaminie konkursu

Maksymalna kwota wsparcia

1 000 000,00 PLN

1 500 000,00 PLN

3 000 000,00 PLN

 

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii

 


Wnioskodawcy muszą pamiętać o tym, że czasu na realizację projektów wspartych z REACT-UE jest niewiele, bowiem trzeba je zakończyć do 31 grudnia 2023 r.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mają możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z OZE oraz głębokiej termomodernizacji budynków. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli sfinansować magazyny energii.

Kompleksowa termomodernizacja budynków, obejmuje takie działania jak: wymiana źródła ciepła, ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, koszty zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego itp. Dla projektów w zakresie termomodernizacji budynków organizator wymaga audytu energetycznego.

Dokumentacja do naboru dostępna jest na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/15-1-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-energetyki-react-eu/.

Pracownicy Punkty Kontaktowego LAWP odpowiedzą na pytania telefonicznie pod numerami telefonów 81 462 38 31 lub 81 462 38 12 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


REACT-EU dla Lubelskiego

Komisja Europejska przyznała 136 mln euro dla pierwszych sześciu województw w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz Odbudowy, służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Regiony mogą wydatkować te środki na systemy opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową. Województwo lubelskie, na ten cel otrzymało prawie 26 mln euro, z czego blisko 20,5 mln euro trafi do rodzimych przedsiębiorców. Pozostałe środki poprawią dostępność sektora opieki zdrowotnej, dzięki inwestycjom np. w e-zdrowie, tak aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego.

Załączniki:

 

tabela