Miasto Zamość zostało członkiem Lokalnej Grupy Interesariuszy w projekcie EURE -Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. przez Województwo Lubelskie. Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej.

Dziewięciu partnerów z różnych krajów europejskich będzie wspólnie pracować w ciągu najbliższych trzech lat nad zidentyfikowaniem działań i mechanizmów, które poprawią zarządzanie środowiskiem miejskim, usprawnią funkcjonowanie przestrzeni miejskich, a także będą wspierać zintegrowane działania na rzecz rewitalizacji miast.

Liderem projektu jest Eixo Atlantico do Noroeste Peninsular, transgraniczne stowarzyszenie gmin, zrzeszające 36 głównych miast z obszaru granicznego Hiszpanii i Portugalii. Wśród partnerów  projektu są również: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy), CAAC – Conference of Atlantic Arc Cities (Francja), Miasto Pilzno (Czechy), Miasto Alba Iulia (Rumunia),  Miasto Larnaka (Cypr), Miasto Ryga (Łotwa),  ACR+- Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami (Belgia) oraz Województwo Lubelskie.

Miasto Zamość aktywnie włączyło się w działania projektowe mając nadzieję, że wspólnie z innymi miastami z regionu i Europy uda się odpowiedzieć na pytania:

– Jak poprawić pozycję konkurencyjną miast?

– Jak wzmocnić wpływ społeczno-gospodarczy średnich i małych miast na politykę Unii Europejskiej?

– Jakie są rozwiązania, aby skutecznie realizować politykę miejską?

– Jak ograniczyć negatywny proces niekontrolowanej urbanizacji?

 

10 czerwca br. odbyło się II spotkanie Grupy podczas, którego uczestnicy poznali dobre praktyki z Francji i Włoch oraz stan prac nad dokumentami, które zostaną wypracowane w trakcie trwania projektu, w tym „Opinii miast średnich i położonych w obszarach peryferyjnych na temat priorytetów europejskiej polityki miejskiej”.

 

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.interregeurope.eu/eure/