W dniach 28-29 września 2017 r. na Lubelszczyznę zawitała delegacja ponad 40 rolników i przedstawicieli samorządu lokalnego z Wołynia na Ukrainie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach polsko – ukraińskiego projektu pn. „Wsparcie ukraińsko-polskich inicjatyw na rzecz rozwoju uprawy jagód i ogrodnictwa w obwodzie Wołyńskim”

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a patronat honorowy nad nim objął Konsul Generalny RP w Łucku.

Głównym celem pierwszego dnia wizyty było spotkanie w Urzędzie Miasta w Zamościu i rozmowy B2B nt. możliwej współpracy gospodarczej w sektorze rolnym.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Ratuszu w sali Consulatus.

W spotkaniu wzięli udział:

- Prezydent Miasta Zamość - Pan Andrzej Wnuk

- Sekretarz Miasta Zamość - Pan Marcin Grabski

- Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość - Pan Tomasz Kossowski

- Wójt Gminy Zamość – Pan Ryszard Gliwiński

- Wicestarosta Zamojski – Pan Henryk Matej

- Kierownik Lubelskiej Izby Rolniczej Oddział w Zamościu – Pan Piotr Kuranc

- właściciel firmy BEANS POLSKA, inwestor w Podstrefie Zamość - Pan Jarosław Cieśla

- oraz lokalni przedsiębiorcy

 

Organizatorami wizyty ze strony projektu są:

- Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

- Wołyńska obwodowa organizacja społeczna "Fundacja Rozwoju Lokalnego"

- Fundacja Europejska Akademia Samorządowa

- Organizacja charytatywna Fundacja "Wektor społecznej inicjatywy"

 

Drugiego dnia wizyty ukraińscy goście odwiedzą Gospodarstwo Jachymek w powiecie tomaszowskim.

Spotkanie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z polskimi doświadczeniami w zakresie nowoczesnych metod uprawy malin oraz sadownictwa.