W miniony czwartek Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk gościł delegację z Chin – przedsiębiorców, którzy zajmują się bezpośrednim importem polskich soków, napojów, wody mineralnej i owoców. 

3 kwietnia br. odbyło się kolejne zebranie Członków Rady Gospodarczej. Tematem przewodnim spotkania były założenia projektu Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. 
W związku z zakończeniem procedury negocjacyjno - uzgodnieniowej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ostatecznie zatwierdził listę projektów o kluczowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i skierował do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

30 marca 2017 roku  odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy Miastem Zamość i Gminą Zamość a inwestorami z Chin, reprezentującymi branżę przetwórstwa spożywczego.

Powierzchnia: 39,80 m2
Rodzaj oferty: Wynajem
Typ nieruchomości: Lokal użytkowy

Zarządca terenu:Zakład Gospodarki Lokalowej
Forma zakupu: przetarg
Lokalizacja: ul. Łukasińskiego 4/11-12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Powierzchnia: 14,50 m2
Rodzaj oferty: Wynajem
Typ nieruchomości: Lokal użytkowy

Zarządca terenu:Zakład Gospodarki Lokalowej
Forma zakupu: przetarg
Lokalizacja: ul. Żeromskiego 11a, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

6 marca 2017 roku odbyło się kolejne Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zamość. 

Rada Gospodarcza jest organem doradczo - opiniodawczym w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta Zamość. Zadaniem rady jest wspieranie zamierzeń i planów Prezydenta Miasta Zamość poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarczych Miasta. 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwościach pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia mające na celu podniesienie konkurencyjności firm, w ramach następujących działań RPO WL 2014-2020

Misją projektu marka "Lubelskie" jest wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny poprzez spójny system promocji renomowanych produktów i usług regionu. Zachęcamy do udziału w programie Marka LUBELSKIE.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.