Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP do kontaktu w sprawie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

W chwili obecnej proponujemy skorzystanie z:

1/  pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,

2/ pożyczki obrotowej na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,

3/ refinansowania leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5t. (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy

4/ leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID

 

W ramach standardowego finansowania dla MŚP oferujemy pożyczki inwestycyjne, obrotowe na sfinansowanie kontraktów oraz pozwalające utrzymać płynność finansową. Możliwe jest również skorzystanie z pożyczek restrukturyzacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu: ARP S.A. Centrum Obsługi Przedsiębiorców ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin lub pod nr tel. 539 533 275