Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 6 edycji warsztatów europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji w Lublinie. Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia roli UE jako światowego lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Projekt pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu  realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19.

Głównymi założeniami planowanego wydarzenia (w formie hybrydowej) są:

  • Po pierwsze, analiza założeń Europejskiego Zielonego Ładu, z akcentem na problem zmian klimatu w Europie i państwach z nią sąsiadujących;
  • Po drugie, analiza katalogu globalnych zmian klimatu oraz ich przyczyn z uwzględnieniem wielowymiarowego charakteru czynników je powodujących;
  • Po trzecie, wskazanie realnych, innowacyjnych rozwiązań na poziomie państw i całej UE w zakresie eliminacji negatywnych skutków globalnych zmian klimatu;
  • Po czwarte, wdrożenie mechanizmów promujących świadomość ekologiczną, działalność proekologiczną na poziomie społeczności lokalnych;
  • Po piąte, wzrost wiedzy na temat działań KE i możliwości aktywności młodzieży w kontekście – Europejskiego Roku Młodzieży, jakim jest rok 2022.

Realizacja projektu: styczeń-listopad 2022 r.

Termin zapisów: do 20.03.2022 r.

Zasady zgłoszenia: w przypadku szkół do udziału w warsztatach grupę (klasę) zgłasza nauczyciel (max 30 osób) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                                                                                                 Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Centrum Obsługi Inwestora działające w strukturach Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie poszukuje hali produkcyjnej o powierzchni ok. 2.500 m² (Magazyn ok. 500 m², Biura/pomieszczenia socjalne ok. 300 m²) do wynajęcia (min. 5-10 lat) lub kupna dla firmy z Niemiec. Hala powinna być gotowa do użytkowania, nie musi być w najnowszym standardzie technicznym. Wygląd budynku nie jest istotny.


Inwestor poszukuje terenu w całym województwie lubelskim, bez szczególnych preferencji co do samej lokalizacji.
Wymagania inwestora:
• W miarę duży teren do manewrowania 40 tonowymi ciężarówkami,
• Możliwość rozbudowy/wynajęcia kolejnej przestrzeni,
• Możliwość instalacji systemu wyciągu do lakierni.


Planowana działalność obejmuje spawanie, ślusarstwo, lakiernictwo i malowanie proszkowe.

Uprzejmie proszę o przesłanie ofert hali przemysłowej zawierającej dobrej jakości zdjęcia i aktualną cenę, na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 11 lutego 2022 r. (piątek).
Oferty przesłane po czasie nie będą rozpatrywane przez inwestora.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne spotkanie online „Sytuacja makroekonomiczna w Polsce oraz wsparcie dla przedsiębiorców w 2022 roku”, które odbędzie się 9 lutego 2022 r. w godzinach 11:00 – 12:30. Wydarzenie jest organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Spotkanie będzie szansą na pozyskanie wiedzy na temat tego:
1. jaki wpływ na gospodarkę mają inflacja i stopy procentowe oraz jakie są prognozy na przyszłość w tym zakresie;
2. w jaki sposób można ubiegać się o pożyczkę antyinflacyjną;
3. jakie formy wsparcia przedsiębiorców są dostępne w BGK.

Agenda oraz pozostałe szczegóły znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, będziemy wdzięczni za informację zwrotną na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 7 lutego 2022 r.

W dniu wydarzenia można będzie dołączyć do spotkania poprzez kliknięcie:

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce oraz wsparcie dla przedsiębiorców w 2022 roku

Uczestnicy będą mogli logować się przez przeglądarkę internetową (zalecane to Google Chrome i Microsoft Edge) lub bezpośrednio w aplikacji Microsoft Teams zainstalowanej na komputerze.

Zapraszamy!

REACT-EU – 20,5 mln Euro dla lubelskich firm! Rusza Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Perspektywa UE na lata 2014–2021 kończy się, ale nie dla lubelskich przedsiębiorców! W ramach instrumentu REACT-EU Komisja Europejska uruchomiła dodatkowe środki przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Dzięki nim, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nowy nabór na wsparcie z Funduszy Europejskich.

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do projektu Marka Lubelskie jest bezpłatne.

W dniach 24 i 25 listopada partnerzy międzynarodowego projektu EURE (Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency) spotkali się w Lugo na kolejnej wizycie studyjnej. Wśród członków delegacji z Polski był też przedstawiciel Urzędu Miasta Zamość – Pan Tomasz Kossowski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.

Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”, zaprasza na konsultacje społeczne:

Uchwałą nr CCLXXVII/4868/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do konsultacji społecznych, prowadzonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie od 28 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. 

W dniu 3 września 2021 r.  w godzinach od 900 – 1415 w Sali Consulatus Ratusza miejskiego w Zamościu odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

19 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa, której tematem przewodnim było wznowienie prac budowlanych i konserwatorskich w historycznym obiekcie Akademii Zamojskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Tomasz Kossowski, Inżynier Wiodący reprezentujący Menadżera Projektu - ZDI Sp. z o.o. Daniel Niderla,  Kierownik Budowy LUBREN Sp. z o.o. Adrian Wawrykiewicz.

W dniu dzisiejszym (24 czerwca) Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Prezes Zarządu LUBREN sp. z o.o. Wojciech Wereski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.