W dniach 4-5 maja 2022 r. w stolicy Cypru - Nikozji odbyło się seminarium zorganizowane w ramach projektu EURE (Program Interreg Europa). Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele z różnych krajów europejskich. Jednym z członków zespołu z województwa lubelskiego był Tomasz Kossowski dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość.

Seminarium poświęcone było zagadnieniom polityki miejskiej, w tym zagospodarowania odpadów w miastach. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją Strategii Zarządzania Odpadami na Cyprze oraz Zintegrowanej Strategii Zagospodarowania Przestrzennego samorządów Latsia i Yeri. W dalszej części seminarium zaprezentowano dobre praktyki wdrażane na Cyprze, tj.:

  • Biblioteka Miejska Strovolos
  • Projekt "Nowe teorie w praktyce" polegający na rozwiązywaniu problemów mieszkańców poprzez współpracę ze studentami.
  • Projekt Violet 2.0 w ramach którego opracowano raporty energetyczne dla zabytkowych budynków.

Uczestnicy wzięli również udział w wizytach studyjnych:

  • w mieście Aglantzia, gdzie zaprezentowano działanie systemu segregacji odpadów "płać jeśli wyrzucasz",
  • w Narodowym Parku Leśnym Athalassa,
  • w Uniwersytecie Cypryjskim,
  • w Cypryjskiej Agencji Energii zajmującej się promocją energii odnawialnej, zrównoważonego transportu, poprawą energetyki oraz łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatycznych.

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu można znaleźć pod linkiem:

 https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/