Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z branży kosmetycznej prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim do wzięcia udziału w  misji gospodarczej do Francji w dniach 3-7 kwietnia 2022 r. 

szczegóły: http://www.invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/nabor-przedsiebiorstw-na-misje-gospodarcza-do-francji-branza-kosmetyczna