Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta zainteresowanych inwestycją w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus o wypełnienie ankiety

27 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych zainteresowanych udziałem w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach programu Inteligentny Rozwój.

30 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zarządzającego terenami inwestycyjnymi Zamościa i sąsiednich gmin. 

Miasto Zamość z nagrodą Lubelskiego Klubu Biznesu!! W dniu wczorajszym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się gala finałowa Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.9 Udział w targach i misjach RPO WL 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która realizując założenia rządowego projektu Polska Strefa Inwestycji, oferuje przedsiębiorcom bogaty system ulg podatkowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii udostępniło osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom serwis www.biznes.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.