Miasto Zamość z nagrodą Lubelskiego Klubu Biznesu!! W dniu wczorajszym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się gala finałowa Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence.

Intencją przedsięwzięcia jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych firm i samorządów z regionu, wywierających istotny wpływ na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. Samorządy biorące udział w konkursie BUSINESS EXCELLENCE zostały poddane szczegółowej analizie, która przebiegała w II etapach. Obok wyników finansowych, oceniano m.in. standardy obsługi inwestora, innowacyjność, działania promocyjne, dostępność i jakość oferty inwestycyjnej czy relacje z przedsiębiorcami.

Laureatów i wyróżnionych wyłoniła Kapituła Programu, złożona ze specjalistów, przedstawicieli instytucji finansowych, samorządowych i naukowych w 4 kategoriach:

- Smart Gmina

- Eko Gmina

- Gmina Proinwestycyjna

- Gmina Obywatelska

Miasto Zamość zostało laureatem konkursu w kategorii „Gmina Proinwestycyjna”. 

Nagroda jest podsumowaniem działań i efektem wytężonej pracy Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych na rzecz tworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Statuetkę oraz list gratulacyjny w imieniu Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka odebrał Dyrektor Wydziału Pan Tomasz Kossowski. 

Patronami honorowymi wydarzenia był m.in. Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.