AKTUALIZACJA: 

Informujemy, że w dniu 15.07 w godzinach wieczornych został wznowiony obieg wcześniej zawieszonych wniosków. Obecnie trwa jeszcze stabilizowanie pracy systemu.

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość przekazuje komunikat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dotyczący bieżącej obsługi wniosków CEIDG-1 tj. wniosków o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie wykonywania działalności, wznowienie wykonywania działalności, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

 „Informujemy, że od dnia 13.07.2020 od godziny 12:30 występują utrudnienia w weryfikacji wniosków. Większość wniosków obecnie ma status „w kolejce”. O postępach rozwiązania problemu będziemy informować w kolejnych komunikatach.”

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności.

15 lipca o godz. 10.00 rusza nabór wniosków!

Przypominamy!

Od jutra rusza nabór wniosków w ramach rządowego programu ? Moja Woda‼️

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze branża turystyczna w czasie pandemii  w ramach projektu Google Internetowe Rewolucje.

24.06.2020 r. w godzinach 13.00 – 14.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Wsparcie innowacyjnych pomysłów – Inicjatywa Step i System Start-upów ”.

Miasto Zamość zostało członkiem Lokalnej Grupy Interesariuszy w projekcie EURE -Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. przez Województwo Lubelskie. Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej.

Rusza budowa mieszkań przy ulicy Parkowej

W miniony wtorek Miasto Zamość wraz z TBS Zamość stały się częścią Spółki Celowej powołanej do realizacji zadania, poprzez wniesienie aportem nieruchomości wytypowanych przez Miasto.

W związku z panującą epidemią COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowała działania osłonowe polegające na dostarczeniu kapitału obrotowego i inwestycyjnego, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców oferowanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., spółkę zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.