NAJWIĘKSZE ATUTY ZAMOŚCIA

Ponad pół miliarda złotych – tyle w ciągu ostatnich kilku lat Zamość zainwestował w rewitalizację zabytków, ochronę środowiska i poprawę infrastruktury. Nie byłoby to możliwe bez funduszy zewnętrznych, ale też bez determinacji samorządu, który chciał i potrafił skutecznie się o nie ubiegać, nierzadko w warunkach ostrej konkurencji.

Kierunek, w którym chcemy podążać jako miasto doskonale obrazuje uruchomienie Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Mając świadomość ogromnego potencjału, jakim jest nasze przygraniczne położenie chcemy, by Zamość - drugie co do wielkości miasto województwa lubelskiego, znajdujące się na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych - stał się silnym ośrodkiem gospodarczym.

Nasze atuty to m.in. coraz lepsza komunikacja z Europą Zachodnią, rosnąca wartość miasta jako marki turystycznej, duży kapitał społeczny, rozwijający się w oparciu o miejscowe szkoły wyższe, kształcące również studentów z Ukrainy, a także fakt, że znajdujemy się w regionie o praktycznie nieograniczonych możliwościach jeśli chodzi o przetwórstwo spożywcze i przemysł drzewny. We are ready!

Andrzej Wnuk

Dlaczego warto inwestować w Zamościu?

  • Prowadzimy proinwestycyjną politykę, ukierunkowaną na realizacje inwestycji infrastrukturalnych stwarzających dogodne warunki do lokowania inwestycji,
  • Bliskość granicy z Ukrainą – wschodniej granicy Unii Europejskiej, dostęp do Portu Lotniczego w Świdniku a także szerokiego toru PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej czyni tereny inwestycyjne bardziej atrakcyjnymi,
  • Gwarantujemy szybką, profesjonalną i życzliwą obsługę inwestora, doradzamy na każdym etapie negocjacji, a także po wejściu do Strefy,
  • Nasi inwestorzy korzystają z atrakcyjnego systemu zwolnień podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • Współpracujemy z uczelniami wyższymi, prowadzącymi badania i projekty naukowe oparte na nowoczesnych technologiach, a także wspieramy szkolnictwo zawodowe

Tu żyje się najlepiej

Ranking 'Europolis' 66 polskich miast został przygotowywany na zlecenie Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera przez Politykę INSIGHT. Miasto Zamość zostało sklasyfikowane na wysokim 15 miejscu oraz 1 w kategorii miast o liczbie mieszkańców w przedziale 60-100 tys.

Ranking 'Europolis' 66 polskich miast został przygotowywany na zlecenie Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera przez Politykę INSIGHT. Miasto Zamość zostało sklasyfikowane na wysokim 15 miejscu oraz 1 w kategorii miast o liczbie mieszkańców w przedziale 60-100 tys.
Ranking uwzględnia takie obszary funkcjonowania jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka - czyli cztery wymiary zrównoważonego rozwoju, które decydują o jakości życia.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Zamość, renesansowe miasto idealne, jest jednym z najpiękniejszych miast, którego architektura, obecna na każdym kroku historia i współczesne oblicze zachwycają przybywających i każdego roku turystów.

14 grudnia 1992 zamojski zespół staromiejski został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zamojski zespół staromiejski jest wyjątkowym w skali Europy kompleksem historycznym liczącym ponad 200 zabytków, które w sezonie letnim stają się magiczną scenografią dla wielu inspirujących wydarzeń kulturalnych – festiwali, spektakli teatralnych, heppeningów, koncertów i jarmarków.

Bogactwo wydarzeń kulturalnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu uzupełnia oferta jedynego w Polsce wschodniej ZOO – Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera.

Dlaczego warto odwiedzić Zamość:

1. Największa ilość słonecznych dni w roku jest właśnie na Roztoczu
2. Obecność Zamościa na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
3. Bliskość wschodniej granicy UE
4. Jedyne zoo po wschodniej stronie Wisły
5. Bardzo dobrze zachowane fortyfikacje kompleksu Twierdzy Zamość

Ratusz. Autor - Joanna Laskowska
Park .Autor - Joanna Laskowska
ZOO
Rynek Wodny. Autor - Joanna Laskowska
Kino Stylowy.Autor-Joanna Laskowska
Zamość
Zamość Rynek

Wypowiedzi mieszkańców Zamościa

GOSPODARKA POLSKI

Polska – dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej oraz politycznej jest doskonałym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesu.  Ugruntowana pozycja makroekonomiczna, przejrzysty system prawny i podatkowy a także wykształcone kompetentne kadry przyciągają inwestorów zagranicznych. Dobrze wykształceni polscy ekonomiści, inżynierowie, informatycy i naukowcy są cenionymi i poszukiwanymi pracownikami firm informatycznych, centrów badawczo-rozwojowych oraz instytutów naukowych.

Dzięki wsparciu Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która jest centralnym podmiotem w promocji gospodarczej Polski stwarzane są dla inwestorów optymalne warunki prowadzenia działalności.

Wiecej informacji dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej oraz gospodarczej Polski znajduje się pod adresem: http://www.paih.gov.pl/regiony/wojewodztwa  oraz http://www.paih.gov.pl/sektory