Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie poszukuje w województwie lubelskim działki inwestycyjnej dla projektu z branży spożywczej, który obsługuje PAIH. 

Specyfikacje techniczna dla poszukiwanej działki inwestycyjnej:

Priorytet lokalizacji - obszar w strefie przygranicznej na odległości do 70-100 km od granicy z Ukrainą, ale nie ograniczamy się tym obszarem wyłącznie, to zależy od warunków,

Powierzchnia działki - 2 ha, z możliwością powiększenia do 3-4 ha. (zaletą będzie dodatkowa działka w pobliżu o powierzchni 2 ha pod budowę 2-3 szklarni).

Dostępność prądu o mocy 300 kWh lub możliwość podłączenia, z możliwością zwiększenia do 400-500 kWh.

dodatkowo:

Dostępność hal produkcyjnych o wysokości stropu 6-8 metrów, o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, z możliwością powiększenia do 2 500 - 3 000 metrów kwadratowych.

Hale nie są koniecznością. Jeżeli są to będzie to zaletą, lecz nie warunkiem koniecznym.

Hala produkcyjna/magazynowa:

500-700 m2 pod produkcję (mile widziana suwnica, lecz nie jest konieczna)

1000 m2 magazynowych + 500-700 m2 pod przechowywanie makuchy.

Bezpośredni dostęp na teren działki torów kolejowych, z dostępnością torów „wąskich” i „szerokich”. Ewentualnie mile widziana jest bliskość stacji kolejowych, terminali przeładunkowych.

Zaopatrzenie w wodę, zapotrzebowanie wynosi 3-5 metrów sześciennych na dobę.

Dostęp do kanalizacji lub występowanie oczyszczalni ścieków są mile widziane, ale nie są konieczne.

Pomieszczenia biurowe wraz zapleczem socjalnym. Najlepiej, gdyby było to łącznie z magazynem/budynkiem produkcyjnym.

 Oferty terenu inwestycyjnego spełniające kryteria inwestora proszę przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 19 maja 2022 r. (czwartek) do godz. 10:00.