W dniu dzisiejszym w siedzibie zamojskiego Ratusza miało miejsce podpisanie umowy z z firmą Strabag Polska sp. z o.o. - wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.  Druga podpisana umowa dotyczyła pełnienia funkcji Menadżera Projektu przy realizacji ww. inwestycji i została zawarta z Panią Magdą Kobojek-Łokaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj”.

Całkowita wartość projektu: 96 315 011,86 zł

Kwota dofinansowania: 81 867 760,08 zł

Okres realizacji projektu: 19.02.2016r. – 30.11.2022r.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020