Jesteś przedsiębiorcą. Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu? Myślisz o rozwoju firmy? Szukasz możliwości pozyskania nowych klientów, rozszerzenia działalności lub pozyskania partnera? Oferta PARP może Cię zainteresować.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest największą w Polsce Agencją rządową, działającą na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Od 19 lat realizuje ustawowe zadania, w szczególności w zakresie wspierania przedsiębiorców w rozwoju ich działalności innowacyjnej w kraju i za granicą. Instrumenty wsparcia oferowane przez PARP ukierunkowane są na rozwój startupów, działalności innowacyjnej i internacjonalizacji MŚP, doskonalenie potencjału adaptacyjnego oraz podnoszenie kompetencji kadr w przedsiębiorstwach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadania w ramach trzech programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

Inteligentny Rozwój – PO IR;

Wiedza, Edukacja, Rozwój – PO WER;

Polska Wschodnia – PO PW,

a także innych instrumentów pomocy, finansowanych z funduszy krajowych i  międzynarodowych.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 PARP podpisała 3146 umów o dofinansowanie na kwotę 8,76 mln zł (budżet 13,6 mln zł).

Więcej informacji na temat wsparcia dla przedsiębiorców znajduje się poniżej:

pdf
Hits : 95
Date added: 2019-09-13

 

Materiały multimedialne takie jak filmy, instruktaże, webinaria znajdują się na kanale PARP YouTube.

Zapraszamy na stronę internetową:

www.parp.gov.pl