Na przełomie kwietnia i maja 2017 otwiera się ponad 20 nowych konkursów w obszarach wspieranych z ogólnopolskich programów. Najbliższe miesiące to szansa dla przedsiębiorców na unijne dofinansowanie m.in. inwestycji w infrastrukturę B+R, ochronę własności przemysłowej, a także szkolenia i doradztwo w zarządzaniu strategicznym.

Konsorcja MŚP z województw Polski Wschodniej będą mogły starać się o dotacje na stworzenie wspólnego produktu (produkty sieciowe) - podaje serwis www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Więcej informacji o naborach znajduje się TUTAJ

Wśród ogłaszanych konkursów są również te, które będą  finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

- Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego; konkurs otwarty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17

- Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP; konkurs otwarty nr  RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/17

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

-  Działania 1.2 Badania celowe; konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

-  Działania 11.1 Aktywne włączenie; konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminach konkursów zamieszczonych na stronach instytucji organizujących konkurs.

Jeśli jesteś zainteresowany konkretnym konkursem i chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na jego temat, skontaktuj się osobiście, telefonicznie lub mailowo z właściwą instytucją organizującą konkurs lub Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Pracownicy i konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji na jego temat lub innych interesujących Cię form wsparcia.