Jesteś przedsiębiorcą. Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu? Myślisz o rozwoju firmy? Szukasz możliwości pozyskania nowych klientów, rozszerzenia działalności lub pozyskania partnera? Oferta PARP może Cię zainteresować.

23 -27 września 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy.

 Przedsięwzięcie jest skierowane do:

  • przedsiębiorców,
  • osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
  • klientów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek pobieranych przez ZUS.

 

23 -27 września 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy.

 Przedsięwzięcie jest skierowane do:

  • przedsiębiorców,
  • osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
  • klientów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek pobieranych przez ZUS.

 

Cel wydarzenia:

  • umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania w jednym miejscu wszelkich informacji, którymi są zainteresowani, zarówno z zakresu zadań realizowanych przez ZUS, jak też przez inne instytucje, np. organy podatkowe;
  • propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach płatników składek związanych z realizacją zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania i opłacania należnych składek, rozliczania i wypłaty świadczeń, prewencji wypadkowej, itp.;
  • upowszechnianie oferowanych przez ZUS usług elektronicznych oraz zachęcanie do korzystania z udogodnień jakie wynikają z posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

  

Program wydarzenia znajduje się tutaj:

3TP-Zamo

Miasto jest w trakcie opracowywania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Zamość do 2035 r. Aby określić kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, w sposób nie tylko zgodny z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też w formie atrakcyjnej i przystępnej dla całej społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu. ANKIETA

Informujmy o zbliżającym się naborze wniosków w ramach działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 na 2019r. głoszenie o konkursie pojawi się w październiku,  z planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków w listopadzie.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta zainteresowanych inwestycją w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus o wypełnienie ankiety

27 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych zainteresowanych udziałem w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach programu Inteligentny Rozwój.

30 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zarządzającego terenami inwestycyjnymi Zamościa i sąsiednich gmin. 

Miasto Zamość z nagrodą Lubelskiego Klubu Biznesu!! W dniu wczorajszym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się gala finałowa Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.9 Udział w targach i misjach RPO WL 2014-2020