W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , ustawodawca wprowadził pakiet instrumentów wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej zwanych tarczą  antykryzysową.

Pakiet rozwiązań antykryzysowych w skrócie - to bezpłatne szkolenie online prowadzone przez ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK.
W trakcie webinaru dowiesz się o najważniejszych założeniach Tarczy Antykryzysowej oraz z jakich inicjatyw wsparcia może skorzystać Twoja firma!

Więcej o szkoleniach:
https://pfrportal.pl/tarcza/

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje zadania wynikające z zapisów Tarczy Antykryzysowej.
W ramach pomocy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej można ubiegać się o takie wsparcie jak:
? Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
? Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
? Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
? Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Dane kontaktowe do pracowników PUP w Zamościu, którzy udzielają informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19: ? tel. 692 403 759 lub ? 84 638 33 64.

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przeds…/tarcza

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje zadania wynikające z zapisów Tarczy Antykryzysowej.
W ramach pomocy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej można ubiegać się o takie wsparcie jak:
- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Dane kontaktowe do pracowników PUP w Zamościu, którzy udzielają informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19: tel. 692 403 759 lub 84 638 33 64.

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przeds…/tarcza

Weszło w życie nowe zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 06.04.2020r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&p1=szczegoly&p2=1500305

W związku z przyjęciem przez parlament pakietu działań osłonowych dla gospodarki w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, przekazujemy  Państwu przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców” dostępny na stronie: https://pfr.pl/tarcza.html

Materiał ten w szczególności prezentuje wszystkie istotne zmiany prawa wraz z praktycznymi wyjaśnieniami odnoszące się do jednostek samorządu terytorialnego i ich spółek. Przewodnik będzie aktualizowany stosownie do zmian w przepisach zapowiadanych przez rząd.

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

W załączeniu:

Zarządzenie Nr 301/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6.12.2017 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&id_dokumentu=1221138&akcja=szczegoly&p2=1221138&fbclid=IwAR1kpyax4GRWDPNPVE4G8kZw2cqioE6sFkSRLuounTvSomlfFZCO16ib3aY

Wasze odpowiedzi i opinie pozwolą nam oraz zarządzającemu strefą ekonomiczną oszacować potrzeby oraz wnioskować o  wsparcie dla firm w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

ANKIETA