ARP S.A. rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł.

1 dzień, 15 praktycznych wystąpień, 20 ekspertów, 23 stoiska konsultacyjne – konferencja „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” w Zamościu zapowiada się imponująco. Wydarzenie poprowadzą praktycy, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu skutecznych rozwiązań Utrzymania Ruchu i podzielą się wiedzą z zakresu efektywnych narzędzi wspierających osiągnięcie najwyższych standardów produkcji.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz wyznaczenie kierunków rozwoju Zamościa do roku 2030.

Wyniki ankiet posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

ANKIETA

W związku z trwającymi pracami nad tworzeniem  Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zamość do roku 2030 zapraszamy mieszkańców Miasta Zamość do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się 10 sierpnia br. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Sali Consulatus Ratusza.

Dokument powstaje w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian.

Celem spotkania będzie omówienie  założeń dokumentu strategicznego, identyfikacja stanu istniejącego jak również wskazanie dalszych kierunków działań.

Państwa sugestie i wnioski będą pomocne w procesie formułowania celów  i wyboru obszarów priorytetowych dla Miejskiego Planu Adaptacji.

AKTUALIZACJA: 

Informujemy, że w dniu 15.07 w godzinach wieczornych został wznowiony obieg wcześniej zawieszonych wniosków. Obecnie trwa jeszcze stabilizowanie pracy systemu.

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość przekazuje komunikat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dotyczący bieżącej obsługi wniosków CEIDG-1 tj. wniosków o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie wykonywania działalności, wznowienie wykonywania działalności, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

 „Informujemy, że od dnia 13.07.2020 od godziny 12:30 występują utrudnienia w weryfikacji wniosków. Większość wniosków obecnie ma status „w kolejce”. O postępach rozwiązania problemu będziemy informować w kolejnych komunikatach.”

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności.

15 lipca o godz. 10.00 rusza nabór wniosków!

Przypominamy!

Od jutra rusza nabór wniosków w ramach rządowego programu ? Moja Woda‼️

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze branża turystyczna w czasie pandemii  w ramach projektu Google Internetowe Rewolucje.

24.06.2020 r. w godzinach 13.00 – 14.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Wsparcie innowacyjnych pomysłów – Inicjatywa Step i System Start-upów ”.

Miasto Zamość zostało członkiem Lokalnej Grupy Interesariuszy w projekcie EURE -Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. przez Województwo Lubelskie. Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej.