21 września ruszyła pierwsza edycja prestiżowego programu szkoleniowego Polskiego Funduszu Rozwoju, dedykowanego miastom średniej wielkości a więc tym, mającym od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Cele przedsięwzięcia, koncentrują się na przygotowaniu samorządów do  budowania miast  świadomych, odpornych na kryzysy i  potrafiących umiejętnie wykorzystywać istniejące potencjały. Efektem udziału w Akademii są wypracowane  pomysły i inicjatywy prorozwojowe, które mają zaspokoić potrzeby mieszkańców i zapewnić efektywne zarządzanie  w myśl idei Smart City (miasta inteligentnego) i zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w I edycji Akademii Miast Przyszłości zgłosiło się 70 miast spośród których wybrano 30 – w tym Zamość. Uroczyste otwarcie odbyło w Warszawie, w siedzibie Centralnego Domu Technologii. Uczestników programu powitał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który zwrócił uwagę na fakt, jak ważne są innowacyjne rozwiązania wdrażane przez miasta w obliczu globalnych kryzysów. W swoim wystąpieniu zapewniał, że takie przedsięwzięcia  jak Akademia Miast  to kolejny krok ku nadaniu polskim miastom nowej jakości.  

Sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła na organizatorach zmianę formuły prowadzonych zajęć. W przeważającej części warsztaty odbywały się w trybie zdalnym.  W czasie 10 dni  kursu uczestnicy mieli okazję spotkać się z najlepszymi specjalistami z zakresu tworzenia miast inteligentnych i zmierzyć z takimi zagadnieniami jak: nowoczesne zarządzaniem miastem, zaangażowanie mieszkańców w życie miasta, mobilność miejska, kryzys klimatyczny, przedsiębiorczość.

Integralną częścią warsztatów była indywidualna praca z koordynatorami PFR dla Miast nad stworzeniem planu działań lub narzędzi, gotowych do wdrożenia w swoim mieście. Koncepcja opierała się na modelu biznesowym Canva, który w sposób jasny i przejrzysty tworzył strukturę planowanego przedsięwzięcia. Doświadczenia ostatnich tygodni związane z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności,  pokazują jak ważne w sprawnym funkcjonowaniu samorządu jest – inteligentne zarządzanie (smart governance). Dlatego zakres tematyczny planu działań, nad którym wspólnie z PFR pracowali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych związany był z opracowaniem i wdrożeniem  pakietu narzędzi cyfrowych, wykorzystujących nowe technologie, pomagające zbliżyć się mieszkańcom miasta (m.in. seniorom, przedsiębiorcom, młodzieży) do instytucji miejskich, zwłaszcza w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Uznano, że przejrzyste procedury, proste w obsłudze, intuicyjne narzędzia internetowe wykorzystywane w urzędach, szkołach, instytucjach publicznych należy potraktować jako wyzwanie ale i priorytet, który w rezultacie istotnie wpłynie na jakość, komfort i bezpieczeństwo  życia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. 

11 grudnia podczas gali finałowej Polski Fundusz Rozwoju oraz eksperci reprezentujący Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu, GovTech Polska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrali laureatów I edycji programu. Projekt Zamościa został zauważony i doceniony przez grono ekspertów, finalnie zajmując 3 miejsce.

Udział w Akademii Miast Przyszłości, który był realizowany we współpracy z przedstawicielami instytucji, które na co dzień udzielają wsparcia samorządom, pozwolił podnieść świadomość w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań oraz zdobyć przygotowanie merytoryczne do tworzenia inteligentnych rozwiązań w mieście. To także wartościowe kontakty i nowe kompetencje, które są przepustką do wdrażania innowacyjnych projektów. Jedną z kluczowych korzyści była możliwość ustrukturyzowania wiedzy i priorytetyzacji działań w zakresie opracowania założeń strategii rozwoju inteligentnego miasta pod okiem najlepszych ekspertów z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie, w perspektywie kilku najbliższych lat uda się zmienić wizerunek Miasta, które do tej pory postrzegane było głównie jako zabytek klasy „O” wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO i obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Polski. Dzięki staraniom i wytężonej pracy udało się już pobudzić potencjał inwestycyjny Zamościa. Pomimo barier i ograniczeń wynikających z położenia geopolitycznego stworzono optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – co ma realne odzwierciedlenie w liczbie firm działających na terenie Podstrefy Zamość. Dzięki zdobytym doświadczeniom Miasto Zamość ma solidną podstawę ale także i ambicje by  stanąć naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki i zyskać miano „miasta przyszłości”.