Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz wyznaczenie kierunków rozwoju Zamościa do roku 2030.

Wyniki ankiet posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

ANKIETA