AKTUALIZACJA: 

Informujemy, że w dniu 15.07 w godzinach wieczornych został wznowiony obieg wcześniej zawieszonych wniosków. Obecnie trwa jeszcze stabilizowanie pracy systemu.

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość przekazuje komunikat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dotyczący bieżącej obsługi wniosków CEIDG-1 tj. wniosków o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie wykonywania działalności, wznowienie wykonywania działalności, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

 „Informujemy, że od dnia 13.07.2020 od godziny 12:30 występują utrudnienia w weryfikacji wniosków. Większość wniosków obecnie ma status „w kolejce”. O postępach rozwiązania problemu będziemy informować w kolejnych komunikatach.”