Przypominamy!

Od jutra rusza nabór wniosków w ramach rządowego programu ? Moja Woda‼️

Program skierowany jest do osób fizycznych na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 Dotacje do 5 tys. zł, stanowiące nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych;

Okres kwalifikowalności: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Okres realizacji: 2020-2025

Budżet na realizację celu programu : 100 mln zł;

Efekt : 1 mln m3 retencji z możliwością wykorzystania do nawodnień

Niezbędne dokumenty, w tym regulamin i wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć w dniu uruchomienia programu na stronie:  www.wfos.lublin.pl