11.05.2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywizację zawodową i założenie działalności gospodarczej”.

Webinarium kierowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz aktywizację zawodową (czyli udział w stażach, kursach, szkoleniach).

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się wypełniając formularz rekrutacyjny:

https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/108

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat aktualnej oferty z Funduszy Europejskich  – dotacjach, preferencyjnych pożyczkach oraz o pozostałych formach wsparcia .

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-europejskie-2014-2020-na-aktywizacje-zawodowa-i-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej/