Wasze odpowiedzi i opinie pozwolą nam oraz zarządzającemu strefą ekonomiczną oszacować potrzeby oraz wnioskować o  wsparcie dla firm w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

ANKIETA