W dniu wczorajszym Urząd Miasta Zamość odwiedziła delegacja z Ukrainy,  reprezentująca Równieńską Radę Obwodową na czele z wicegubernatorem obwodu Panem Oleksandrem Korniijczukiem.

Gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Pan Piotr Zając. Rozmowy dotyczyły głównie potencjału inwestycyjnego miasta oraz zasad funkcjonowania Zamojskiej Strefy Ekonomicznej, którą delegacja miała okazję zwiedzić. Specjalne podziękowania dla kadry firmy SIATEX za możliwość zorganizowania wizyty i poświęcony czas.