Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm. Możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.5 Bon na doradztwo RPO WL 2014-2020 dostępne poniżej
docx

Działanie 3.5 RPO WL -opis

Odsłon : 65
Data dodania: 2019-10-21