27 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych zainteresowanych udziałem w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Podczas spotkania prezentowana będzie oferta NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z Państwa regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu “Szybka Ścieżka” POIR.

Agenda oraz rejestracja uczestników dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.ncbrdlafirm.pl/27-czerwca-lublin/#Agenda