W piątek – 20 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zamość.


Dla przypomnienia – Rada pełni funkcje doradcze i opiniujące związane z rozwojem gospodarczym miasta. Członkowie Rady wspierają działania Prezydenta Miasta dzięki wiedzy, doświadczeniu i znajomości problemów gospodarczych Zamościa. Wiodącymi tematami spotkania było podsumowanie działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Zamość oraz stan realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Dyskusja dotyczyła założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także sposobów wsparcia miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze, do których został zaliczony Zamość, w celu aktywizacji ich zasobów i potencjałów.

dgba