Spółka „Collect Consulting S.A” z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 14, 40-555 Katowice na zlecenie Miasta Zamość opracowuje „Koncepcję utworzenia, organizacji i funkcjonowania zabytkowego obiektu (nr rej.: A/229 z dnia 5.10.1982) przy ulicy Szczebrzeskiej 102, 22-400 Zamość na potrzeby Zamojskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczebrzeska”

W imieniu firmu Collect Consulting S.A. zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, celem zbadania poziomu rozwoju konkurencyjności gospodarczej w oparciu o zasoby i atuty Miasta Zamość. 

Udzielenie odpowiedzi na pytania pozwoli również na określenie kierunku i zasad rozwoju przedsiębiorczości adekwatnego do oczekiwań przedsiębiorców oraz starterów na terenie Miasta Zamość.

Dane uzyskanie w trakcie badania ankietowego są poufne. Wszystkie wskazane informacje będą opracowane statystycznie.

Link do ankiety:

https://wypelnij.pl/ankieta/index.php/954653?lang=pl