18 lipca 2016 roku odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarczej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w spotkaniu znaleźli się Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński oraz Starosta Zamojski Pan Henryk Matej.

Tematem przewodnim posiedzenia były możliwości  pozyskania i wykorzystania geotermii dla rozwoju gospodarczego i turystycznego Zamojszczyzny.

Gościem specjalnym był Pan Andrzej Mazurek - prezes firmy KRONOS, który omówił uwarunkowania w zakresie położenia złóż wód geotermalnych, oraz praktyczne aspekty ich wykorzystania m.in. do celów uzdrowiskowych jak i instalacji geotermalnej w budownictwie mieszkaniowym.