10 czerwca 2016 roku odbyło się IV posiedzenie Rady Gospodarczej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Podczas spotkania Pan Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zaprezentował założenia  projektu pn. „Rozwój gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – Strategiczne Inwestycje Terytorialne”- przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji, na temat koncepcji utworzenia inkubatora przedsiębiorczości jako efektywnej pomocy dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw oraz promocji oferty inwestycyjnej Miasta Zamość.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość to ciało opiniodawczo-doradcze, zajmujące się tematyką związaną z rozwojem gospodarczym Miasta Zamość. Skupia przedsiębiorców z Zamościa,  którzy wspierają działania Prezydenta Miasta Zamość dzięki wiedzy, doświadczeniu i znajomości problemów  społeczno-gospodarczych Miasta Zamość.