1 marca 2016 roku odbyło się III posiedzenie Rady Gospodarczej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Podczas spotkania Pan Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zaprezentował założenia inwestycyjne Miasta Zamość na lata 2016-2020. Następnie Pani Jadwiga Kijek – Skarbnik Miasta Zamość omówiła budżet oraz stawki podatków i opłat lokalnych w mieście Zamość na 2016 rok. Druga część spotkania poświęcona była dyskusji, w której poruszono bieżące tematy związane z rozwojem Miasta.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość to ciało opiniodawczo-doradcze, zajmujące się tematyką związaną z rozwojem gospodarczym Miasta Zamość. Skupia przedsiębiorców z Zamościa,  którzy wspierają działania Prezydenta Miasta Zamość dzięki wiedzy, doświadczeniu i znajomości problemów  społeczno-gospodarczych Miasta Zamość.