22 lutego kilkuosobowa delegacja na czele z ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu przyjechała do Zamościa.

Celem wizyty było określenie ram przyszłej współpracy gospodarczej. Ambasador Iranu Ramin Mehmanparast spotkał się z Prezydentem Miasta Zamość Andrzejem Wnukiem oraz dyrektorami wydziałów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, turystykę i promocję Zamościa.

Tematem przewodnim były możliwości wykorzystania potencjałów rozwojowych regionu, sprzyjających ożywieniu kontaktów gospodarczych pomiędzy Miastem Zamość a partnerami z Iranu. 

Po wizycie w zamojskim Ratuszu oraz zwiedzaniu Starego Miasta zaproszeni goście udali się na sympozjum gospodarcze zorganizowane przez Unię Szefów Firm Zamojszczyzny. W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość, Pan Artur Habza - Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Pan Vahid Tahery- Prezes Polsko-Irańskiej Izby Handlowej.

Program sympozjum obejmował głównie prezentacje związane z polsko-irańską współpracą gospodarczą i biznesową