Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwościach pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia mające na celu podniesienie konkurencyjności firm, w ramach następujących działań RPO WL 2014-2020

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r. do godziny 15:00.

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 30.03.2017 r. do godziny 15:00.

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – dla średnich przedsiębiorstw

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00.

Szczegóły konkursów są dostępne tutaj

Harmonogramy, ogłoszenia o naborach, dokumenty i inne informacje są dostępne na stronie lawp.rpo.lubelskie.pl