6 marca 2017 roku odbyło się kolejne Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zamość. 

Rada Gospodarcza jest organem doradczo - opiniodawczym w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta Zamość. Zadaniem rady jest wspieranie zamierzeń i planów Prezydenta Miasta Zamość poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarczych Miasta. 

Tym razem tematami przewodnimi były:

  • Prezentacja projektów inwestycyjnych Miasta Zamość przewidzianych do realizacji w latach 2017-2021
  • Informacja o stanie środowiska na terenie Miasta Zamość
  • Potencjał geotermalny Miasta Zamość – stan bieżący
  • Podsumowanie konkursu „Grunt na Medal” oraz planowane inwestycje w SSE EURO-PARK Mielec – Podstrefa Zamość

 Obradom przewodniczył Prezydent Miasta Zamość – Pan Andrzej Wnuk.