Projekt pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) oraz Europe Direct Lublin jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską na temat integracji europejskiej.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w finale VI edycji warsztatów europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia roli UE jako światowego lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Miejsce wydarzenia:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS/
CDE UMCS,
aula A. 1.16, ul. Głęboka 45, Lublin.

Termin: 7 listopada 2022 r., godz. 12.00-14.00;

Scenariusz przebiegu finału: (ok. 100-120 minut), max 120 osób (uczniów; studentó

PROGRAM

 1. Przywitanie uczestników – dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak– koordynator projektu (kierownik CDE UMCS; członek Team Europe; pracownik INoPiA)
 • Krótkie podsumowanie dotychczas zrealizowanych warsztatów w głównych miastach województwa lubelskiego (Chełmie, Zamościu, Puławach, Lublinie oraz Świdniku)
 • Ogólny zarys wszystkich wytycznych Urszuli von der Leyen przedstawiony w dokumencie pt. „Mój program dla Europy” na 2019-2024
 • Przedstawienie scenariusza przebiegu finału warsztatów europejskich

 Czas trwania: 10 minut

 1. Wykład Profesora Marka Pietrasia(Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, uczestnika merytorycznego projektu) pt.  Europejski Zielony Ład jako przejaw realizacji koncepcji sustainable development.
 • Możliwość zadawania pytań w zakresie tematu wystąpienia

Czas trwania: 15 minut

 1. WykładAmbasadora Marka Prawdy(Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021; byłego Ambasadora Polski w Niemczech i Szwecji) pt. Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy.
 • Możliwość zadawania pytań w zakresie tematu wystąpienia

Czas trwania: 15 minut

 1. Spotkanie z doktorantkąw INoPiA Panią Liliią Hrytsai, członkinią Młodzieżowej Rady Klimatycznej i Jej wykład pt. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jako organ doradczy przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP - proces rekrutacyjny, działalność Rady oraz sukcesy I kadencji (2020-2022).
 2. Zakończenie
 • Podziękowania dla Dyrekcji i Nauczycieli
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach.

 Czas trwania: 10 minut

Zasady zgłoszenia: w przypadku szkół do udziału w warsztatach grupę (klasę) zgłasza nauczyciel na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 25.10.2022 r. do 3.11.2022 r. na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/warsztaty-europejskie-2022,23615.htm