Uchwałą nr CCLXXVII/4868/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do konsultacji społecznych, prowadzonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie od 28 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. 

W dniu 3 września 2021 r.  w godzinach od 900 – 1415 w Sali Consulatus Ratusza miejskiego w Zamościu odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Zamość zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

Na spotkaniu omówiony zostanie projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Projekt  programu  Fundusze  Europejskie  dla  Lubelskiego  2021-2027  oraz  formularz uwag  dostępne  są  na  stronach:

www.lubelskie.pl  (Aktualności),

www.rpo.lubelskie.pl (Aktualności),

www.umwl.bip.lubelskie.pl (Ogłoszenia – Aktualności), 

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/rozpoczynamy-konsultacje-programu-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/

 

Uwagi  i  opinie  należy składać  za pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. na  dostępnym  formularzu  w  terminie  do 30 września 2021 r.

AGENDA SPOTKANIA

pdf

Agenda spotkania konsultacyjnego -Zamość - 3 września 2021

Size: 429.18 KB
Hits : 116
Date added: 2021-08-24