W dniu dzisiejszym (24 czerwca) Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Prezes Zarządu LUBREN sp. z o.o. Wojciech Wereski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Oferta lubelskiej firmy uzyskała największą ilość punktów w powtórzonym postępowaniu przetargowym na realizację prac w obiekcie Akademii.

 W ramach podpisanej umowy realizowane będą następujące zadania: 

  • Zadanie nr 1 związane z realizacją projektu „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
  • Zadanie nr 2 realizowane ze środków własnych Miasta Zamość obejmujące remont powierzchni przeznaczonych na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego.

 Planowany termin zakończenia prac w Akademii to druga połowa 2023 r.

AKADEMIA